Wandelnet pleit voor herstel verbinding over Van Starkenborghkanaal

Wandelnet pleit voor herstel verbinding over Van Starkenborghkanaal

4 november 2019 - Britta Schmidt

De Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal, ten noorden van de stad Groningen, raakte in september 2018 zwaar beschadigd door een aanvaring van een binnenschip. Wandelnet steunt 'BrugTerug' die wil dat de verbinding zo snel mogelijk wordt hersteld. Rob van der Werff, belangenbehartiger voor Wandelnet in de provincie Groningen: “Wandelnet pleit voor een nieuwe brug en zo lang die er niet is een tijdelijke fiets-voetbrug en zo lang die er niet is voor een pontje”.

Pieterpad_Eenrum_Winsum_2.jpg

Aanvaring

Na de aanvaring in 2018 verwijderde Rijkswaterstaat de beschadigde brug. Vanaf dat moment was het niet meer mogelijk om op deze plek het kanaal over te steken. Een eeuwenoude en nog steeds veel gebruikte verbinding tussen Stad en Ommeland werd daarmee verbroken. Het betekent nu een lange, onprettige en onveilige omweg voor wandelaars en fietsers, waaronder ook de vele wandelaars van het Pieterpad, over de ruim 2 km westelijker gelegen Dorkwerderbrug.

Herstel verbinding

Omwonenden, wandelaars, fietsers en ook diverse wijk- en dorpsbelangenverenigingen en maatschappelijke organisaties willen zo snel mogelijk de oude verbinding terug. Zij hebben zich verenigt in de belangenorganisatie 'BrugTerug'. Rob van der Werff: “Rijkswaterstaat wil tot op heden geen brug c.q. verbinding herstellen. Zij wil wel een nieuwe planstudie maar dan uitdrukkelijk met de optie 'geen brug' als één van de te onderzoeken varianten. Daarover bestaat nog geen overeenstemming.”

Graag snel

'BrugTerug' heeft zich nu door middel van een pamflet gericht tot de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, en Gedeputeerde Staten van Groningen en de wethouders van de gemeente Groningen, Westerkwartier en Het Hoogeland. Wandelnet steunt de actie van 'BrugTerug'. In het pamflet vraagt 'BrugTerug' dringend om te zorgen voor een nieuwe brug op de plek van oude. Een brug die bruikbaar is voor wandelaars en fietsers en past in het omringende landschap. Ze dringt er ook bij alle partijen ook op aan om maatregelen te nemen waardoor de planvorming en het bouwen worden versneld.

Bijschrift foto:op de getoonde foto staat niet het Van Starkenborghkanaal, maar het landschap op het Pieterpad tussen Winsum en Eerum.

Lees meer over