Grotere stappen in de Haagse lobby gemaakt

Grotere stappen in de Haagse lobby gemaakt

24 maart 2023 - Derk van der Laan

Voor het eerst krijgt het lopen aandacht in een toekomstvisie van het rijk. Wandelnet vindt veel weerklank binnen de invloedrijke Mobiliteitsalliantie, waaraan zij voortaan deelneemt. Positieve ontwikkelingen, al zullen we buiten op straat niet direct resultaten zien. Op 30 maart debatteert de Tweede Kamer over de Mobiliteitsvisie 2050. 

BLK-Wandelnaarjewerkdag-323 © Binne-Louw Katsma.jpg

Foto: © Binne-Louw Katsma

Den Haag is bezig met het schrijven van de Mobiliteitsvisie 2050 als een ver toekomstbeeld voor ons verkeer en vervoer. Daar merken we dus voorlopig weinig van, maar de geur van zo`n verhaal sijpelt wel door. Wanneer een aangenomen visie duidelijke keuzes maakt, houden veel plannenmakers rekening met hierin gezette stippen op de horizon.  

Staatssecretaris Heijnen geeft aandacht

De commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer hield op 9 maart 2023 een debat met staatssecretaris Heijnen. Onderwerp: ‘Actieve mobiliteit: wandelen en fietsen’. Voor het eerst boog de commissie zich over dit onderwerp. Deze keer kwam wandelen slechts enkele minuten aan de orde. Maar initiatiefnemer Lisa van Ginneken (D66), zelf fervent wandelaar, zei na afloop dat in toekomstige debatten lopen en wandelen zeker een grotere rol gaat spelen. Kamerbreed wordt nu het belang van te voet gaan erkend. Ook door de staatssecretaris.

Vivianne Heijnen, staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat (VVD): “Lopen maakt integraal deel uit van de Mobiliteitsvisie 2050 die wij als rijk nu in de maak hebben”. 

Dat lopen aan urgentie wint in Haagse kringen, heeft zeker ook te maken met de lobby daarvoor vanuit het Platform Ruimte voor Lopen, waarvan Wandelnet mede-initiatiefnemer en -trekker is. Grotere gemeenten en enkele provincies dringen aan op volop aandacht voor lopen in het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. Rob van der Werff, de specialist binnen Wandelnet voor de Mobiliteitsvisie, vindt het belangrijk dat het ministerie van IenW snel voldoende kennis opbouwt. Steeds meer maatschappelijke organisaties erkennen het belang van lopen. Recent, tijdens een grote consultatiebijeenkomst voor deze visie, werd Van der Werff bestookt met vragen en suggesties.    

Frank Hart, belangenbehartiger bij Wandelnet: “Wandelen wordt meer vanzelfsprekend in plannen. Een mooi succes. Tot nu toe ontbrak een rijksvisie op lopen als onmisbare schakel in de mobiliteitsketen. Een wens is dat het rijk en andere overheden een Toekomstbeeld Lopen gaan opstellen. Met bijbehorende middelen die de wandelkwaliteit in Nederland flink gaan verbeteren”.

Meedoen met Mobiliteitsalliantie

Daarbij helpt mee dat Wandelnet sinds kort deel uitmaakt van de Mobiliteitsalliantie. Een breed samenwerkingsverband van ruim twintig organisaties, variërend van de ANWB en vrachtvervoerkoepels tot en met de ov-bedrijven. Deze lobby erkent voortaan wandelen als een belangrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem. Zij wil veel duidelijker afspraken over samenhangende, veilige en toegankelijke voetgangersnetwerken. Met ook aandacht voor de sterke, positieve relatie tussen lopen en het lokale openbaar vervoer.

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?