Petitie voor een mooi en gezond Nederland overhandigd aan Tweede Kamer

Petitie voor een mooi en gezond Nederland overhandigd aan Tweede Kamer

30 januari 2024 - Wandelnet

Ons Nederlandse cultuurlandschap is uniek in de hele wereld; door mensen gemaakt en herkenbaar met zijn molens, heggen, het mooie boerenlandschap met bloemrijke graslanden, kikkers en vogels. Voor veel wandelaars is het een plek om nieuwe energie op te doen, te genieten, te ontspannen en je verbonden te voelen met je streek. Om dit te behouden en versterken hebben we dinsdag 30 januari de petitie ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart’ overhandigd aan de Tweede Kamer.

Petitie voor een mooi en gezond Nederland overhandigd aan Tweede Kamer.jpg

Met de petitie, ondertekend door o.a. Stichting LandschappenNL, Natuur & Milieu en De Natuur en Milieufederaties, roepen we op om landelijke regie te pakken zodat Nederland een landschapsbeleid krijgt dat het verdient.

Vijf concrete punten

We roepen op tot het doorvoeren van een vijftal concrete punten.

1. Ruimtelijke borging van het landschapsbelang in het omgevingsbeleid, met als doel behoud en versterking van landschappelijke kwaliteit en cultureel erfgoed
Doorwerking in het omgevingsbeleid bij de verschillende overheidslagen en ook in de diverse gebiedsprocessen, vanwege het grote belang van landschapsbeleid voor andere beleidsveleden

2. Realisatie van de groenblauwe dooradering
Realisatie van de groenblauwe dooradering van het landelijk gebied is een breedgedragen beleidsafspraak, met als kapstok het ‘Aanvalsplan Landschap’. Die ambitie moet duidelijker vertaald worden en vastgelegd in ruimtelijke plannen met adequate registratie en monitoring van de landschapselementen.

3. Financiering van herstel en aanleg, structurele financiering voor beheer en onderhoud
Een investering die op vele beleidsvelden het doelbereik vergroot en zichzelf weer terugverdient. Om de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap weer te vergroten, is herstel en aanleg van (gebiedseigen) landschapselementen noodzakelijk. Ook om alle voordelen van landschapselementen te kunnen benutten.

4. Toegankelijkheid van het landschap versterken voor recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en ruimte om te sporten
Dit kan door het recreatieve routenetwerk uit te breiden en te investeren in het beheer en onderhoud. Ons Nederlandse landschap is voor veel mensen een plek om nieuwe energie op te doen, te genieten, te sporten, te ontspannen en je verbonden te voelen met je streek.

5. Aanstelling  van een ‘Landschapscommissaris’
Een commissaris, die met middelen, visie en vooral doorzettingsmacht, in opdracht van de overheid en in samenspraak met de Rijksadviseur van het landschap en ondernemers in gebieden, als eerste taak de realisatie van de groenblauwe dooradering heeft.

Wat gaan deze investeringen opbrengen?  
De investering in het voorgestelde landschapsbeleid voor Nederland belooft een breed scala aan positieve resultaten op te leveren. Van een rijk en uniek cultuurlandschap en erfgoed dat veel recreanten en toeristen aantrekt tot betere benutting van ecosysteemdiensten en meer biodiversiteit. Deze investering gaat verder dan alleen natuurgebieden; het creëert een grotere buitenruimte waar wandelen, fietsen en sporten op veel meer plaatsen mogelijk wordt. Niet te vergeten zorgt het voor wezenlijke bijdrages aan reeds gestelde beleidsdoelen zoals aan o.a. ‘Aanvalsplan Landschap’, Omgevingsbeleid, de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, Klimaatwet, MIRT, de Europese Landschapsconventie.

Ondertekenaars petitie

Ruben van den Bulck, Public affairs medewerker bij Wandelnet: Als Wandelnet steunen wij deze petitie uiteraard, omdat het goed is dat we de nieuwe Tweede Kamer de voordelen van een mooi buitengebied op het hart kunnen drukken en daarmee hopen wij dat zij zich de komende tijd ook hard gaan maken om dit te behouden.

De petitie is een initiatief van Stichting LandschappenNL en ondertekend door:
Stichting LandschappenNL, ANWB, Samen voor Biodiversiteit, Natuur en Milieu Federatie, Stichting SoortenNL, Natuur & Milieu, Federatie Instandhouding Monumenten, Fietsplatform, NOC*NSF, Vereniging De Hollandsche Molen, Vogelbescherming Nederland en Wandelnet.


Bekijk petitie (PDF)

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?