Streekpad Westfriese Omringdijk, etappe 01

Hoorn - Ursem (17,2 km)

Meer dan 1200 jaar geleden was Westfriesland nog een veenmoeras dat boven de zeespiegel lag. De eerste pioniers markeerden stukken grond en groeven er sloten omheen. Zo legden ze ook dijkjes en kaden aan. Al die dijken achter elkaar vormden rond 1250 al een geheel: de Westfriese omringdijk.