Dick Luijendijk

Belangenbehartiger provincie Flevoland

Horsterwold.jpg

Wandelen over het Pionierspad

Op het Pionierspad wandel je over de voormalige bodem van de Zuiderzee, die nog maar een halve eeuw droog ligt.

Lees meer

Sinds 2015
'Ik ben sinds 2015 belangenbehartiger; daarvoor was ik padcoördinator van het Pionierspad. Er ontstond rond 2013/14 een meningsverschil tussen Wandelnet en de provincie, waardoor het bestaan van het Pionierspad ter discussie kwam te staan. Toen is mij gevraagd om belangenbehartiger te worden. Ik doe dit met 2 andere vrijwilligers, Jan Frederik Lubbers en Peter Janssen.'

Successen
'Wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, is dat er een vernieuwde versie van het Pionierspad is gekomen en dat in de recreatieplannen van de provincie wandelverbindingen ook als belangrijk zijn aangemerkt. Maar ik heb nog wensen en ideeën genoeg, maar de realisatie gaat best langzaam.'

Aandachtspunten
'In Flevoland is men zich niet altijd bewust van de wandelmogelijkheden, terwijl die er best veel zijn. Er is ook veel (nieuwe) natuur. En de pioniersgeest heerst er nog steeds, want er ontstaan nog veel nieuwe natuurgebieden, zoals de Markerwadden. Maar het besef dat je door bevordering van wandelmogelijkheden het gebied aantrekkelijker maakt voor zowel bewoners als recreanten/toeristen, dat kan nog wel worden verbeterd. En daar besteed ik dan ook tijd aan. Alhoewel, sinds de coronacrisis beseffen veel Flevolanders dat rust, ruimte en natuur wel heel gemakkelijk binnen handbereik liggen. Daarnaast is er aandacht voor omgevingsvisies/plannen, en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, zoals verbetering van de IJsselmeerdijk, de realisatie van grote windmolenparken, en dergelijke, waarbij wandelbelangen zowel bedreigd als bevorderd kunnen worden.'

'Contacten leggen en onderhouden in coronatijd vraagt ook aandacht. Ik heb daarom een terugblik van wandelontwikkelingen in Flevoland voor 2020 gemaakt, en deze toegestuurd aan alle leden van provinciale staten en gemeenteraden, en aan de natuurorganisaties in Flevoland. Daar heb ik best aardige en nuttige reacties op gekregen.'  

'Lelystad is in 2021 één van de 5 host-cities van de nationale sportweek van 17 t/m 26 september. In dit kader wordt in samenwerking met sportbedrijf Lelystad gewerkt aan een digitaal overzicht van wandelroutes.'

Wandeltip
'Wat wandelgebieden in Flevoland betreft zijn er vele mogelijkheden, maar echt apart zijn het Waterloopbos en Schokland in de Noordoostpolder, de Oostvaardersplassen bij Lelystad en de Stille Kern bij Zeewolde.'

Dick Luijendijk-2