De weg als barrière

Autosnelwegen beperken de mogelijkheden om te wandelen. Ze hebben al vele wandelverbindingen stukgemaakt. De aanleg van nieuwe wegen, maar vooral het ‘opwaarderen’ van bestaande wegen maakt de infrastructuur voor wandelaars, fietsers en ruiters kapot.

Wat is een barrière?

Wanneer is er sprake van een barrière? Dat hangt af van:

  • de behoefte aan verbindingen, bijvoorbeeld als een dorp van de groene ruimte wordt afgesneden door een drukke weg.
  • de routestructuren, bijvoorbeeld als een snelweg wandel- of fietsroutes doorsnijdt.
  • de alternatieven, bijvoorbeeld als er meer kruisingen op korte afstand zijn.
Oversteek_Twenthepad_Almelo_van_de_Van_Rechteren_Limpurgsingel.jpg

Meer informatie:

  • Voorbeeldprojecten

  • Tools & Documenten

  • Feiten & Cijfers