Tijdschrift Vrijetijdstudies publiceert onderzoeksresultaten Wandelnet

Tijdschrift Vrijetijdstudies publiceert onderzoeksresultaten Wandelnet

19 april 2021 - Wandelnet

Was het enthousiasme waarmee de Nederlandse wandelaar bij het begin van de pandemie de wandelschoenen aantrok verrassend? Eigenlijk niet. Het laat vooral zien dat er maatregelen nodig zijn voor een goede en veilige wandelinfrastructuur. Dat stellen Britta Schmidt en Ankie van Dijk in hun artikel "Covid-19 pandemie laat zien dat wandelaar meer ruimte nodig heeft" dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Vrijetijdstudies (1- 2021). 

Heuvelland in weekend op slot 3.jpg

Onderzoek Wandelnet

In het artikel laten ze, op basis van door Wandelnet uitgevoerd onderzoek, zien dat de Nederlander tijdens het voorjaar van 2020 aantoonbaar meer wandelde en vooral in de eigen omgeving. Later in het jaar worden nog steeds meer wandelingen gemaakt dan voor de pandemie, maar dan vooral buiten de eigen omgeving. Daarnaast laten de cijfers zien dat het "ommetje" vanuit het eigen huis populair werd. Iets dat ook bevestigd wordt door de cijfers van het 'Verplaatsingspanel' * dat stelt dat "er meer voetgangers zijn, doordat mensen meer thuiswerken. Het zijn mensen die na afloop of gedurende de dag een 'blokje om' maken". 

Grenzen capaciteit

Britta Schmidt en Ankie van Dijk concluderen dat door de ongekende populariteit van het wandelen gedurende de pandemie "de natuurgebieden de grenzen van hun capaciteit bereikten; niet alleen de gebieden zelf, maar ook de toegangswegen. En in woonwijken merkten wandelaars dat het niet overal even gemakkelijk, aantrekkelijk en veilig is om te wandelen". 

Aantrekkelijker maken

Wandelen werd tijdens de Coronatijd ongekend populair. "Om te kunnen voldoen aan de grote behoefte om te wandelen zijn maatregelen nodig van terreinbeheerders, beleidsmakers, stedenbouwers en gebiedsontwikkelaars", stellen Britta Schmidt en Ankie van Dijk. "Niet alleen in de natuur, maar overal in Nederland zal de infrastructuur voor wandelaars toegankelijker en aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Nieuwe wandelgebieden kunnen en moeten daarbij soelaas bieden". 

vrijetijdstudies

 

* het 'Verplaatsingspanel' van onderzoeksbureaus DAT.MobilityKantar en Mobidot is een panel dat het reisgedrag van zo'n 8000 Nederlanders bijhoudt. 

Lees meer over