Recreatiezoneringsplan Veluwe raakt ook de wandelaar

Recreatiezoneringsplan Veluwe raakt ook de wandelaar

28 november 2022 - Britta Schmidt

Provincie Gelderland zoekt met het Recreatiezoneringsplan voor de Veluwe naar een nieuwe balans tussen mens en natuur. Mooie wandelingen op de Veluwe blijven mogelijk, concludeert Wandelnet, maar hier en daar krijgen wandelaars te maken met een iets minder fijnmazig netwerk van wandelpaden. 

Veluwe_zwerfpad_etappe_01.jpg

Foto: heide bij Wolfheze © Henrie van Zoggel

Natura 2000-gebieden

De Veluwe is een van de 162 Natura 2000-gebieden in Nederland, een Europees netwerk van natuurgebieden. “Het opstellen van een plan voor zo’n gebied is een verplichting vanuit de Europese regelgeving” zegt Kees Zwaan, belangenbehartiger van Wandelnet in Gelderland. “Bepaalde soorten moeten meer overlevingsruimte en kansen krijgen. Wandelnet begrijpt dat je iets moet doen om de biodiversiteit in het gebied te behouden en dat je daarbij ook kijkt naar de negatieve gevolgen van recreatie op de flora en fauna. We hebben vanaf het begin met een aantal mensen meegedacht over het plan. Het was voor ons belangrijk om doorgaande routes zoals de Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW's) en Streekpaden goed in het plan te borgen en dat is ook gebeurd.”

Maatregelen per gebied

Het Recreatiezoneringsplan geeft in grote lijnen weer op welke plekken meer nadruk zal komen te liggen op recreatie en op welke plekken meer op natuur. Terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zullen het beheer en het gebruik van hun terreinen daarop aanpassen. Zo nodig worden maatregelen genomen: soms wordt het aantal wandelpaden beperkt of wordt het gebied in bepaalde gedeelten van het jaar gesloten. Kees Zwaan: “Door het grote aantal terreineigenaren is die uitwerking nogal versnipperd. Soms komen we er bij toeval achter dat voor een bepaald gebied maatregelen worden uitgewerkt. Omdat terreinbeheerders onze padcoördinatoren nog niet altijd weten te vinden, worden we er dan soms erg laat bij betrokken. Wij zien graag dat de routebureaus hier een meer coördinerende rol gaan vervullen. Zij weten immers waar alle routes liggen en wie de aan te spreken personen zijn.”

Veluwe zwerfpad

Foto: sprengen © Henrie van Zoggel

Wandelaars moeten ook een bijdrage leveren

Frank Hart, coördinator belangenbehartiging bij Wandelnet: “We beseffen dat we als wandelaars, als we willen kunnen blijven genieten van de natuur en het landschap, ook onze bijdrage moeten leveren. Zo zijn er typische heidevogels zoals de roodborsttapuit die aantoonbaar verdwijnen als gevolg van verstoring door wandelaars. Behoud van alle wandelmogelijkheden op de Veluwe is niet mogelijk, in bepaalde gebieden zullen wandelpaden moeten worden afgesloten om de druk op de natuur te verminderen. Maar dat kan alleen als de nationale wandelinfrastructuur zoveel mogelijk overeind blijft, dat er ter compensatie van het verlies aan paden op de Veluwe elders nieuwe wandelmogelijkheden worden gerealiseerd, zoals in de IJsselvallei, en dat andere sectoren zoals het wegverkeer ook hun bijdrage leveren.”

Aanpassen LAW’s en Streekpaden

Voor de LAW’s en Streekpaden die over de Veluwe gaan, zijn de gevolgen vooralsnog beperkt. Tot grote tevredenheid van Wandelnet sluit Natuurmonumenten het Hulshorsterzand niet volledig af. Hierdoor kan de route van het Zuiderzeepad in het noordelijke deel zo blijven zoals ze was. Het Westerborkpad en het Veluwe Zwerfpad zullen in het broedseizoen in het zuidelijke deel een omleiding krijgen, in die periode wordt hier een gebied tijdelijk afgesloten.

Het Veluwe Zwerfpad zal ook bij Wolfheze iets worden gewijzigd. Hier verwijdert Natuurmonumenten een aantal wandelpaden o.a. om de zandhagedis, de ringslang en de adder meer rust te geven. “De gevolgen vallen mee” zegt Andries Oldenhof, padcoördinator van het Veluwe Zwerfpad. “Ik ben samen met de boswachter ter plekke gaan kijken. Mijn suggestie om de route te verplaatsen naar de andere kant van de beek, vond hij prima. De route hoeft over slechts 300 meter omgelegd te worden, het blijft voor de wandelaars even mooi.”

Zelf op pad? Kies voor NS-wandeling Warnsborn (20 km), een gevarieerde wandeling door bossen en landgoederen grotendeels over het Veluwe Zwerfpad. 

Bekijk wandeltip

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?