Elke provincie een eigen loopbeleid graag

Elke provincie een eigen loopbeleid graag

23 mei 2024 - Derk van der Laan

Groningen investeert 1 miljoen euro in een vierjarenplan om wandelen te stimuleren. Met onder meer subsidie voor het aanleggen van korte verbindingspaden en verwijderen van hekken. Groningen is de eerste provincie die een dergelijk initiatief lanceert, met inbreng van Wandelnet.

Appingedam © Stella Dekker Fotografie.jpg

Foto: Appingedam © Stella Dekker Fotografie

Onder de naam ‘Samen stappen zetten’ presenteert Groningen haar loopagenda. Hierin staat voor de periode 2024-2027 wat de provincie gaat doen, wanneer en met wie. Zelf wandelde ik twee jaar geleden voor het laatst door delen van Groningen. Over fantastische routes, die smaken naar meer. Maar vooral binnen de dorpen en kleinere steden verdient de voetganger op allerlei plekken veel meer aandacht. 

Knelpunten wegnemen graag

Tot voor kort hield de provincie als wandelpromotor zich vooral bezig met eigen wegen verbeteren en recreatieve wandelroutes stimuleren. Bijvoorbeeld het aanleggen van voetpaden, oversteekplaatsen en looproutes naar bushaltes. Goed voor een Ommetje, dagje uit of wandelvakantie. Nu is ook goed kunnen lopen van A naar B en gezondheid verbeteren een doel. 

Ook andere provincies zagen al eerder een grotere eigen taak op wandelgebied. Denk vooral aan Zuid-Holland en Utrecht. Maar uniek is nu het Groninger pakket met uiteenlopende, behapbare initiatieven. Zo subsidieert de regeling ‘Snelle Stappen’ kleine maatregelen met groot effect. Knelpunten wegnemen, overstapjes over een sloot aanleggen. Dat soort dingen.   

Groningers lopen al jaarlijks 15 miljoen wandelingen, zegt de Wandelmonitor van Wandelnet. Maar ze wensen verbeteringen. De belangrijkste punten zijn: meer paden waarop wandelaars het alleenrecht hebben en extra rustplaatsen en horeca onderweg.

Laura Hagedoorn, beleidsmedewerker provincie Groningen: “In samenwerking met onder meer Wandelnet gaan we de agenda uitvoeren. Voor gedragsverandering profiteren we van eerdere ervaringen, zoals opgedaan met ons Fietsstimuleringsprogramma.”


Meeliften

“Door corona kwam het lopen prominent in de belangstelling en dit bleef,” vertelt Laura Hagedoorn, een van de enthousiaste betrokken ambtenaren. “Burgers vragen erom.” Een greep van de plannen die op stapel staan: nieuwe afspraken met boeren over vergoeding voor het openstellen van land voor wandelaars, extra boerenlandpaden, betere wegwijzers in de noordelijke schil van Groningen en optimalisatie van gebieden met een grofmazig netwerk, zoals de omgeving van Stadskanaal en Pekela. Daarnaast wil de provincie zoveel mogelijk meeliften met andere ontwikkelingen zoals de Transitie Landelijk Gebied en het provinciaal Beweegakkoord. Daarmee moet veel meer geld vrijkomen dan het ene miljoen van de agenda.

Rob van der Werff, beleidsvrijwilliger van Wandelnet: “De provincie wil ons niet alleen horen, maar luistert gelukkig ook naar ons. De Loopagenda kwam er mede dankzij Wandelnet. We hebben er veel vertrouwen in dat onze inbreng straks tijdens de uitvoering serieus wordt genomen.”  

 

Lessen trekken

Wat kunnen andere provincies leren van inspiratiebron Groningen? Zie een Loopagenda als een provinciale taak, goed voorbereid en uitgevoerd samen met gemeenten, belangenorganisaties plus het Rijk. Koppel wandelen aan mobiliteitsbeleid en aan ‘brede welvaart’: het begrip waarbij de overheid lopen integreert binnen terreinen als gezondheid, transitie landelijk gebied, verkeersveiligheid, economische ontwikkeling en recreatie. Elke provincie een eigen loopagenda graag!

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?