Ruimte voor Lopen

Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wandelnet en CROW. Het is een plek voor uitwisseling en samenwerking, bedoeld voor organisaties en professionals die meer ruimte voor lopen willen creëren.

Meer ruimte voor lopen

Meer lopen draagt bij aan duurzame mobiliteit want lopen is een duurzame manier van verplaatsen. Lopen ontlast namelijk de verkeersdruk en vermindert het beslag op schaar­se ruimte. Ook is lopen leuk om te doen en goed voor gezondheid en welzijn. Het draagt bij aan de strijd tegen bewegingsarmoede en stress gerelateerde klachten. Daarnaast maakt ruimte voor lopen de omgeving leefbaar, omdat het prettig toeven is in loopvrien­delijke gebieden. Daarmee bevordert het ontmoe­ting en zelfredzaamheid, niet in de laatste plaats van ouderen en minder validen.

Ruimte_voor_lopen_op_de_dijk.jpg