Jaarverslag Wandelnet 2022: altijd in beweging

Jaarverslag Wandelnet 2022: altijd in beweging

4 april 2023 - Wandelnet

Alweer een jaar voorbij! In 2022 hebben we weer bijna 2 miljoen mensen op pad geholpen. Dankzij de inzet van bijna 1.000 vrijwilligers hebben we Nederland mooier en toegankelijker gemaakt voor wandelaars.

Cover jaarverslag 2022

Vanuit onze meerjarenstrategie stellen we in alles de mens te voet centraal; van ommetjesmakers tot lange-afstandwandelaars en van voetgangers tot wandelaars. We streven ernaar nog beter in te spelen op de populariteit van lopen en de toegenomen vraag naar routes. Met het Betuwepad hebben we een mooie uitbreiding op het landelijk netwerk van meer dan 12.000 kilometer Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW) en Streekpaden gerealiseerd. De komende jaren zal onze strategie daarbij meer gericht zijn op nieuwe product-marktcombinaties en de kwaliteit en beleving van routes dan op uitbreiding van het netwerk in kwantitatieve zin. Het aanbieden van rondwandelingen, afgeleid van bestaande LAW’s en Streekpaden is daar een succesvol voorbeeld van. De vrijwilligers houden de paden op orde aan de hand van de kwaliteitscriteria.

Voor en door wandelaars

Ook in 2022 werkten we achter de schermen hard aan het agenderen van wandelen en het realiseren en verbeteren van de wandel-infrastructuur. Wanneer spoorwegovergangen of pontjes dreigen te worden afgesloten, lobbyen we voor een goede oplossing. Zo blijft de pont bij Breukelen, een belangrijke verbinding van het Floris V-pad, voorlopig in de vaart en komt er in de toekomst een fietsbrug. Samen met honderden vrijwilligers met passie en verstand van zaken hebben we afgelopen jaar gewerkt aan wandelen. ‘Voor en door wandelaars’ is nog steeds een belangrijk motto en onze vrijwilligers spelen daarbij de hoofdrol.

Zonder de inzet van vrijwilligers en de hulp van partners konden we dit niet realiseren. In de provincies zijn routebureaus belangrijke partners, voor het landelijk routenetwerk is de samenwerking met Nivon Natuurvrienden essentieel. Voor campagnes zoals de Wandel Tijdens Je Werkdag en het belang van onverharde paden werken we met veel partijen samen, van bedrijfsleven tot belangenorganisaties. Bij het agenderen van wandelen bundelen we de krachten met andere organisaties. Extra trots zijn we op onze plek in de Mobiliteitsalliantie. Lopen wordt te vaak vergeten in de discussie over mobiliteit, maar deze deelname bevestigt het belang van wandelen en ook dat het onlosmakelijk is verbonden met het totale mobiliteitssysteem.

Mede dankzij de financiële steun van donateurs, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies en andere opdrachtgevers sluit Wandelnet een succesvol jaar af en kijken we uit naar 2023. Medewerkers, vrijwilligers en partners, bedankt voor jullie bijdrage!

Download jaarverslag

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?