Werken aan Wandelen

Op de bres voor wandelaars

Op landelijk, regionaal én lokaal niveau maakt Wandelnet zich sterk voor de belangen van wandelaars en voetgangers. We zetten ons in om 'lopen' te agenderen bij verschillende overheden en pleiten we voor de kwaliteit en het behoud van wandelpaden. En of u nu routemaker, gedeputeerde of ambtenaar bent; we stellen graag onze kennis en expertise beschikbaar. Daarvoor verwijzen we u naar onze website Werken aan wandelen. 

Werken aan wandelen